L'equip

El nostre equip de professionals ofereix serveis en totes aquelles àrees que composen l’assessorament a particulars i empreses, des de mercantil, bancari, civil, laboral, família i successions, immobiliari, laboral i seguretat social, assegurances, penal , administratiu, concursal, fins a fiscal, comptable i financer.

imatge de Juan Sanahuja

Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Màster en Responsabilitat Civil

Màster en Dret d’Assegurances

Especialista en Dret Sanitari

imatge de Marta Miranda

Llicenciada en Dret, Universitat Autònoma de Barcelona

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Màster en Responsabilitat Civil

Especialista en Dret Penal

imatge de Fernando Sanahuja

Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Màster en Dret Mercantil i de Societats, ICAB

Màster en Dret Immobiliari, ICAB

Especialització en Dret d'Assegurances i Responsabilitat Civil

Especialització en Dret DRON-RPAS

Especialitzacio Jurisdiccio de Menors

imatge de Ignasi Vivés

Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Màster en Dret de Família, ICAB

Especialització en Dret Administratiu

Especialització en jurisdicció de menors

imatge de Urtzi González

Llicenciat en Dret (UNED)

Membre de l’Il·Lustre Col·Legi d’Advocats de Barcelona

Màster en Advocacia (ISDE)

Especialista en Dret Bancari

Especialista en Assegurances de Vida 

Especialització en Dret Processal Civil i Mercantil

imatge de Xavier Lopez Villaécija

Diplomat Ciències Empresarials, Universitat de Barcelona (UB)

Graduat Tributari Contable, Universitat de Barcelona (UB)

Màster en Assessorament Fiscal, Centre d'estudis Financers (CEF)

Reestructuracions Empresarials i Operacions Societàries, Centre d'estudis Financers (CEF)

Consolidació Fiscal, Centre d'estudis Financers (CEF)

Due Dilligence, Àrea Contable i Fiscal (Col.Legi d'Economistes)

Màster en Planificació Fiscal Internacional (CEF)

imatge de Nerea Garré

Llicenciada en Dret, Universitat de Barcelona

Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

Màster en Dret de Familia i Infància

Postgrau en Pericia Cal·ligràca i Grafològica

Pràctica Jurídica Especialització en Dret Civil i Penal (ICAB)

imatge de Alberto García

Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona

Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

Especialista en Dret d’Assegurances i Responsabilitat Civil

Especialització en Jurisdicció de Menors i Violència de Gènere

imatge de Daniel Hereu

Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona

Membre de l'I.llustre Col.legi d'Advocats de Barcelona

Especialista en Dret Civil, especialment en l'àrea de Recuperació i Transit

imatge de Mónica Fernández

Llicenciada en Dret, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Membre de l’Il·Lustre Col·Legi d’Advocats de Barcelona

Màster Dret Penal i Ciències Penals, UB-UPF

Especializació en Dret Penitenciari

Especialització Jurisdicció de Menors

Especializació Violència de Gènere

Especialització en Dret Administratiu

Especialització en Dret d'Assegurances i Responsabilitat Civil

imatge de Estel Romero

Llicenciada en Dret, Universitat de Barcelona (UB)

Membre de l’Il·ustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Juris Doctor, Universidad de Puerto Rico (UPR)

Especialista en Dret Bancari

Màster en Mediació (ICAB)

Màster en Dret de Família i infancia (UB)

Postgrau en Pràctica Jurídica, especialització en Dret civil i penal (ICAB)

imatge de Lucía Gómez

Llicenciada en Dret, Universitat Carlos III de Madrid

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid

Especialització en Dret Civil i Bancari

Especialització en Dret del Treball

imatge de Mayte González

Licenciada en Derecho, Universidad Complutense de Madrid

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Especialización en Derecho Civil,Bancario e Hipotecario

Especialización en Derecho Hipotecario

imatge de Eva Gómez

Licenciada en Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Sabadell

Especialista de Derecho Laboral y de la Seguridad Social

Especialista en Derecho del Seguro y Responsabilidad Civil

imatge de María Gago

Llicenciada en Dret, Universitat de Valencia (UV)

Membre de l’Il·ustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Especialista en Dret de l'Assegurança i Responsabilitat Civil

Especialista en Dret Administratiu

imatge de Elena Arbiol

Licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra

Miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona

Postgrado en Práctica Jurídica, con especialización en Derecho Civil y Penal (ICAB)

Máster en Derecho Civil y de Familia (ICAB)

Máster en Derecho Penal (ICAB)

Especialista en Derecho Bancario y Tarjetas Abusivas

Especialista en Derecho Administrativo

imatge de Jenifer Catalán

Graduada en Relacions Laborals, Universitat de Barcelona (UB)

Màster en direcció i gestió de Recursos Humans (CEF)

Coaching empresarial i organitzacional, Institut Nacional de Formació Empresarial (INFE)

Tècnica en nòmines, contractes, liquidacions i assegurances socials.

imatge de Víctor García

Licenciado en Derecho, Universidad de Barcelona (UB)

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona

Master en Derecho de los Negocios, ICAB

Especialista en Derecho Del Seguro y Responsabilidad Civil

Especialista en Derecho Administrativo

imatge de Eduard Pujol

Auditor de Cuentas

Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas

Experto Contable (I.C.J.C.E) y Asesor Fiscal (ESINE)

Consolidacion Fiscal (C.Economistas) y Consolidacion Contable (C.C.J.C.C.)

imatge de Marta Pijuan

Llicenciatura en Dret, Universitat Autònoma De Barcelona (UAB)

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Màster en Dret de Família, Universitat de Barcelona

Especialització en Violència de Gènere i Estrangeria (ICAB)

Curs de Mediació en Dret Civil Privat i Mediació Familiar (CICAC)

imatge de Cristian Aisa

Diplomatura en Rel·lacions Laborals, Universitat de Barcelona

Especialista en Seguretat Social i RRHH

imatge de Yolanda Vivas

Ciencias Empresariales - Grado Tributario y contable, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrado en Dirección Contable, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Curso de Técnico Contable, Centro de Estufios Financieros (C.E.F.)

imatge de Cristina Ruiz

Llicenciada en Dret, Universitat de Barcelona

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Especialista en Dret de l’Assegurança i Responsabilitat Civil

imatge de Carlos I. Salvador

Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona

Membre de l'Ilustre Col.legi d'Advocats de Barcelona

Especialista en Propietat Intelectual i Industrial