Per vèncer el més aviat possible al COVID-19, des de Sanahuja Miranda ens sumem a #QuedatACasa. Pots llegir els nostres continguts sobre el Coronavirus aquí.

Plantegi’ns el seu cas

A través d’aquest formulari ens pot enviar un avançament del cas que l’ocupa. L’especialista de l’àrea legal o economista es posarà en contacte amb vostè per explicar-li les possibilitats i formes de procedir.

Moltes gràcies per la seva confiança.

SANAHUJA-MIRANDA S.C.P.P. l’informa que tota l’informació que ens mitjançant el present formulari o amb posterioritat serà tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, i s’incorporarà als fitxers de la seva responsabilitat, llur creació ha sigut degudament notificada a l’Agència de Protecció de Dades. Aquesta informació és utilitzada exclusivament per SANAHUJA-MIRANDA amb la finalitat d’atendre la seva consulta així com en el seu cas per mantindre la relació comercial i mercantil amb els seus clients, i per mantindre’ls puntualment informats dels productes i serveis que ofereix. Podrà exercir respecta a SANAHUJA-MIRANDA els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant un escrit signat dirigit a SANAHUJA-MIRANDA, c/ Ganduxer, 90, Principal, o enviant aquest per fax al 93 217 56 91, o per correu electrònic a info@sanahuja-miranda.com , afegint en qualsevol cas fotocòpia del DNI o document equivalent, SANAHUJA-MIRANDA adoptarà les mesures necesàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.