Advocats de Dret Administratiu

Contacta ara amb un advocat especialista en dret administratiu

Estudi del cas sense compromís

Les reclamacions i defenses de drets administratius són una de les nostres especialitats i un dels serveis que oferim des de la nostra fundació com advocats a Madrid i Barcelona.

Advocats especialistes en drets administratius

Els nostres serveis en el Departament de Dret Administratiu tenen per objectiu, com la resta d'àrees, l'exercici de la defensa dels interessos dels nostres clients, cosa que té una especial transcendència quan tractem amb l'Administració.

Dels serveis que prestem, en destaquem els següents:

  • Defensa dels drets dels ciutadans davant l'Administració.
  • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'Administració.
  • Crides de tercers al procediment administratiu.
  • Sol·licitud i obtenció de llicències administratives.
  • Sol·licituds de llicències relatives al dret de joc i apostes (combinatòria amb finalitats publicitàries, rifes i apostes, establiments de joc).
  • Recursos en via contenciosa administrativa.

Possa't en mans de Sanahuja-Miranda

900 535 631
Estudi del cas sense compromís