Advocats Arrendaments i Propietat Horitzontal

Contacti ara amb un advocat especialista en i reclami la seva indemnització.

Estudi del cas sense compromís

Les reclamacions i defenses en arrendaments i propietat horitzontal és un dels serveis que prestem des dels nostres inicis com a advocats de Barcelona i Madrid.

Advocats especialistes en arrendaments i propietat horitzontal

En l'Àrea d'arrendaments, S&M assessora particulars i empreses des del punt de vista preventiu quan se signen els diferents contractes, quan es reclamen els perjudicis causats o les rendes impagades. Assessorem administradors de finques i empreses gestores de patrimoni atenent a les necessitats concretes del client per arribar a la solució requerida per al cas concret.

En aquesta matèria, destaquem els següents aspectes:

 • Contractes d'arres (inclusions específiques. Hipoteques).
 • Resolució de contractes i desnonaments.
 • Reclamació de rendes impagades. Si escau, personació en concurs per a la reclamació de les dites rendes impagades pel deutor concursat.
 • Arrendaments urbans i rústics.
 • Habitatges protegits (HPO).
 • Contractes d'arrendament de renda antiga. Actualitzacions de renda en supòsits legals.
 • Reclamació enfront de l'inquilí dels danys causats a l'immoble.
 • Situació d'ocupació de l'immoble.
 • Constitució i assessorament de comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal.
 • Reclamació de rendes comunitàries a copropietaris.
 • Procediments arbitrals.
 • Assessorament en tot tipus de contractes.

Posi's en mans de Sanahuja-Miranda advocats i reclami la seva indemnització

900 535 631
Estudi del cas sense compromís