Advocats Dret bancari

Contacti ara amb un advocat especialista en i reclami la seva indemnització.

Estudi del cas sense compromís

Advocats experts en reclamació d'abusos bancaris

En la nostra vocació de prestar assessorament a particulars i empreses té una especial importància el Dret Bancari.

L'actual situació econòmica i social juntament amb les pràctiques dutes a terme per les Entitats Bancàries i els greus perjudicis que d'aquestes deriven no poden més que ser ateses amb el màxim estudi i dedicació. El nostre equip de professionals efectua assessorament preventiu així com la reclamació judicial i extrajudicial.

De l'Àrea de Dret Bancari destaquem els següents aspectes:

 • Clàusula Terra
 • Despeses hipotecaries i comissió d'apertura
 • Hipoteques Multidivisa
 • Nul.litat de l'IRPH i reclamació de la devolució de l'IRPH fix
 • Targetes revolving i nuli.litat dels interessos usurers
 • Accions i Bons del Banco Popular
 • Bons Autocancel.lables
 • Participacions preferents
 • Cobertura de tipus d'interés o SWAPS
 • Warrants
 • Reclamacions front a Empreses d'Assessorament Financer (EAFI) per nul.litat dels contractes així com per incumpliment dels contractes.
 • Defensa d'execucions hipotecàries
 • Dació en pagament
 • Renegociació de deute
 • Defensa dels obligats al pagament de lletres de canvi vinculades a Promocions d'empreses constructores en concurs. Oposicions cambiàries.

L'equip de Sanahuja Miranda queda a la vostra disposició per informar-vos sobre qualsevol dubte

900 535 631
Estudi del cas sense compromís