Advocats de Propietat Intel·lectual i Industrial

Contacta amb un advocat especialista en propietat intel·lectual i industrial.

Estudi del cas sense compromís

Les reclamacions i defenses de propietats intel·lectuals i industrials són una de les nostres especialitats i un dels serveis que oferim des de la nostra fundació com advocats a Madrid i Barcelona.

Advocats especialistes en propietats intel·lectuals i industrials

Els drets de propietat intel · lectual i industrial suposen una matèria del dret de gran actualitat i que alhora està experimentant canvis importants per tal d'adaptar-se als nous mitjans. És per això que Sanahuja & Miranda proporciona una sèrie de serveis per tal de poder assessorar a nivell preventiu com judicial en aquesta matèria.

Entre els principals serveis que presta l'àrea de Dret de la Propietat Intel·lectual i Industrial es troben els següents: 

  • Redacció de contractes relatius a la Propietat Intel·lectual i Industrial.
  • Defensa jurídica en tot tipus de procediments en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial.
  • Assessorament en matèria de protecció de marques i noms comercials.
  • Tramitació de registre de marques nacionals, comunitàries i internacionals.
  • Patents nacionals, europees i PCT, models d'utilitat i models industrials.
  • Assessorament en la lluita contra la falsificació de marques: intervencions, denúncies, peritatges i procediments civils i penals.
  • Assessorament a productors i artistes: negociació de contractes, produccció d'obres i estratègies de comercialització, protecció de la propietat intel·lectual.

Possa't en mans de Sanahuja-Miranda

900 535 631
Estudi del cas sense compromís