Advocats Dret de Família

Contacti ara amb un advocat especialista en i reclami la seva indemnització.

Estudi del cas sense compromís

Les reclamacions i defenses en dret de família és un dels serveis que prestem des dels nostres inicis com a advocats de Barcelona i Madrid.

Advocats especialistes en dret familiar

Les situacions de ruptura entre els cónjuges o les parelles de fet, tinguin o  no tinguin fills en comú, obliguen en determinats moments a regular de forma eficient les relacions entre els seus membres en cas de ruptura. Por això és precís  la intervenció d'un advocat per defensar els seus drets, ja sigui en la via amistosa o judicial. SM disposa d'un equip d'advocats especialitzat en dret de familia que l'assessorà i el defensarà, entre altres, en les següents materies

  • Divorcis contenciosos o sense acord entre els cònjuges.
  • Regulació de guarda i custodia dels menors i règim de visites.
  • Modificació de mesures de la Sentència de Divorci.
  • Reclamació de pensions d'aliments impagades per via penal o civil.
  • Liquidació del règim econòmic matrimonial.
  • Constitució i regulació de Parelles de Fet. 
  • Redacció de capitulacions matrimonials.

Posi's en mans de Sanahuja-Miranda advocats i reclami la seva indemnització

900 535 631
Estudi del cas sense compromís