Advocats Hipoteques Multidivisa

Contacti ara amb un advocat especialista en hipoteques multidivisa i reclami la seva indemnització.

Estudi del cas sense compromís

Advocats especialistes en hipoteques multidivisa

 

Les hipoteques multidivisa són productes complexos que van ser col·locats de forma massiva a milers de consumidors com hipoteques "a l'ús", veient des d'un primer moment que les mateixes són absolutament tòxiques i la nul·litat ve sent dictada repetidament pels diferents jutjats especialitzats.

En aquesta especialització del dret bancari, prestem els següents serveis:

  • Declaració de nul·litat de la clàusula d'opció multi divisa amb tots els seus efectes.
  • Conversió de la moneda de la hipoteca a EUROS, des del moment de la constitució de la hipoteca.
  • Declaració de nul·litat de l'aplicació de l'LIBOR més el diferencial.
  • Aplicació de l'índex de referència EURIBOR més el diferencial pactat des del moment de la constitució de la hipoteca
  • Devolució a el client de totes les quantitats aplicades de més en relació als interessos abonats front els que van haver de pagar.
  • Recàlcul de l'import d'amortització de capital pendent de la hipoteca; atenent moneda EURO i EURIBOR més diferencial pactat; amb efectes des de la constitució de la hipoteca.
  • Reclamació dels Interessos legals i de les costes processals causades per la reclamació de la hipoteca multidivisa.
  • Assessorament per a l'obtenció d'informes pericials econòmics que valorin el perjudici de la hipoteca multidivisa.
  • Reclamació extrajudicial i judicial de les demandes d'hipoteques multidivisa com advocats de Barcelona i Madrid així com de la resta del territori nacional.
  • Àmplia experiència judicial i processal en aquest tipus d'assumptes com són les hipoteques multidivisa.

Posi's en mans de Sanahuja-Miranda advocats i reclami la seva indemnització

900 535 631
Estudi del cas sense compromís