Advocats en Dret Laboral i Seguretat Social

Contacti ara amb un advocat especialista en i reclami la seva indemnització.

Estudi del cas sense compromís

Des del nostre departament especialitzat garantim assessorament integral i defensa jurídica en l'àmbit del dret laboral i de la Seguretat Social.

El nostre mètode de treball es basa en un equip multidisciplinari de professionals que analitza les relacions laborals a l'empresa, des de la gestió laboral fins a una visió més completa de totes les gestions, atès que en la dita anàlisi participen advocats, economistes, fiscalistes i altres professionals que aporten profunds coneixements en tots els àmbits. Tot això fa possible que les solucions que oferim siguin globals, personalitzades i altament eficaces.

Assessorament i gestió laboral

 • Contractació laboral en relacions ordinàries i especials d'alta direcció
 • Rebuts de salaris
 • Liquidació d'assegurances socials
 • Convenis collectius i ajornaments extraordinaris
 • Legalització de noves empreses
 • Estudis de costos laborals, compensació i beneficis
 • Auditoria laboral d'empresa
 • Règims especials de la Seguretat Social: autònoms, empleats de la llar, etc.
 • Tramitacions davant l'OTG i la TGSS

Defensa jurídica i laboral

 • Assessorament a recursos humans
 • Consultes jurídiques d'assumptes individuals i collectius
 • Assessorament i negociació amb comitès d'empresa
 • Acomiadaments individuals i collectius (ERO). Procediments concursals
 • Tràmits davant el Departament de Treball. Conciliacions laborals
 • Procediments davant la Inspecció de Treball
 • Redacció de reclamacions prèvies en la via administrativa
 • Reclamacions per quantitat, sanció, classificació professional, mobilitat, assetjament, incompliment empresarial, declaratives, etc.
 • Representació processal davant els jutjats socials
 • Recursos davant tribunals superiors
 • Procediments d'execució. Tramitacions davant el Fogasa
 • Expedients d'incapacitat permanent, jubilació i altres prestacions contributives i no contributives
 • Reclamació per altes i baixes mèdiques i accidents de treball o malalties professionals. Despeses sanitàries
 • Prestacions i subsidis per desocupació
 • Reclamacions en recàrrecs per falta de mesures de seguretat. Danys i perjudicis
 • Estrangeria: permisos de residència, treball, reagrupament familiar, etc.

Posi's en mans de Sanahuja-Miranda advocats i reclami la seva indemnització

900 535 631
Estudi del cas sense compromís