Advocats especialistes en Dret Immobiliari

Contacti ara amb un advocat especialista en Dret Immobiliari i reclami la seva indemnització.

Estudi del cas sense compromís

Advocats especialistes en dret immobiliari

En l'Àrea de dret immobiliari, S&M assessora particulars i empreses de manera preventiva en la presa de decisions, així com en els diferents procediments amistosos, de negociació i judicials que puguin afectar els nostres clients en aquesta matèria multidisciplinària, els aspectes principals de la qual destaquem a continuació:

 • Contractes d'arres (inclusions específiques. Hipoteques).
 • Contractes de compravenda. Immobles, solars, edificis.
 • Resolució de contractes.
 • Propietat horitzontal. Constitució i assessorament a comunitats de propietaris.
 • Habitatges protegits (HPO).
 • Càrregues registrals. Inscripció de drets. Registre de la Propietat. Béns mobles i immobles. Procediments canviaris.
 • Anotacions preventives d'embargament.
 • Reparcel·lacions de solars i terrenys. Estudi i anàlisi de plans urbanístics.
 • Execució d'avals de quantitats anticipades per a l'adquisició de béns immobles en la construcció (Llei 57/1968).
 • Dret de la construcció. Aplicabilitat de la LOE.
 • Responsabilitats dels diferents agents de la construcció.
 • Responsabilitat del promotor i del constructor.
 • Responsabilitat de la direcció facultativa (projectista, arquitecte, aparellador).
 • Defectes constructius i lliurament d'immobles amb acabats inferiors o no assimilables a la memòria de qualitats.

Posi's en mans de Sanahuja-Miranda advocats i reclami la seva indemnització

900 535 631
Estudi del cas sense compromís