Advocats de Dret Mercantil i Societari

Contacti ara amb un advocat especialista en Dret Mercantil i Societari i reclami la seva indemnització.

Estudi del cas sense compromís

Advocats especialistes en dret mercantil i societari

El tràfic mercantil actual obliga les empreses a gestionar activament els seus projectes i actius principals, de manera diligent. Nosaltres assessorem tant des del punt de vista preventiu com judicial, i en relació amb operacions mercantils de la vostra empresa o de contractes i actuacions que pugueu necessitar per als vostres projectes. Alguns dels serveis més destacats en l'àrea mercantil i societària són:

 • Constitució de societats.
 • Augment o disminució de capital.
 • Compravenda d'accions i participacions.
 • Impugnació d'acords socials, defensa d'interessos de la minoria societària. Defensa d'interessos de la junta d'accionistes.
 • Responsabilitat de l'administrador societari.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Fusions, adquisicions, absorcions, operacions de MBO i de MBI. Establiment de filials.
 • Contractació i establiment d'acords parasocials en societats. Contractes entre socis.
 • Assessorament i elaboració de protocols familiars.
 • Dret d'agència. Conflicte entre agents i empresa i viceversa. Indemnitzacions per clientela, falta de preavís, danys i perjudicis. Inexistència de dret a indemnització.
 • Reclamació i recobrament de deutes. Procediments admonitoris i canviaris.
 • Reclamació davant les entitats asseguradores o de crèdit que garanteixen la insolvència de tercer.
 • Concurs de creditors.

Posi's en mans de Sanahuja-Miranda advocats i reclami la seva indemnització

900 535 631
Estudi del cas sense compromís