Advocats de Dret d’Assegurances

Contacta ara amb un advocat especialista en assegurances.

Estudi del cas sense compromís

Les reclamacions i defenses d'assegurances són una de les nostres especialitats i un dels serveis que oferim des de la nostra fundació com advocats a Madrid i Barcelona.

Advocats especialistes en assegurances

Des dels inicis de la seva trajectòria professional, S&M exerceix el dret d'assegurances en totes les seves perspectives, atenent als interessos dels assegurats en cas de sinistres, així com a la seva reclamació amistosa i judicial.

En destaquem, entre altres matèries, les següents:

  • Estudi, anàlisi i interpretació del contracte d'assegurances.
  • Especialitat en la valoració i anàlisi de la valoració del dany corporal, lesions, seqüeles, incapacitats, lucre cessant, dany emergent i demés factors de correcció d'aplicació en atenció al Nou Baremo d'aplicació des del mes de Gener 2016.
  • Defensa i reclamació de sinistres de vida, accidents, incendis, robatoris, llar, danys, danys per aigua, industrials, lucre cessant, transport i trànsit.
  • Reclamació i execució d'avals de quantitats fiançades en compravenda d'immoble en construcció davant companyies asseguradores.
  • Reclamació amistosa i judicial davant companyies d'assegurances i de caució de les operacions assegurades i per insolvència de tercer.
  • Reclamació d'Assegurantes de Vida en via amistosa i judicial. Defensa dels interessos de l'Asegurat.

Possa't en mans de Sanahuja-Miranda

900 535 631
Estudi del cas sense compromís