Advocats Clàusula Terra i IRPH

Contacti ara amb un advocat especialista en i reclami la seva indemnització.

Estudi del cas sense compromís

Advocats reclamació clàusules terra i IRPH

Al Departament de Clàusules Terra i com experts en la matèria assessorem a Particulars i Empreses en la reclamació i declaració de nul·litat de la clàusula terra així com de la devolució de les quantitats aplicades.

Actuem en tot el territori nacional i podem assessorar-los, principalment, en les següents tipologies de reclamacions:

  • Declaració de nul·litat de la clàusula terra i la corresponent devolució íntegra de les quantitats a particulars
  • Càlcul i valoració de la devolució de les quantitats en atenció al criteri de devolució total
  • Assistència legal íntegra al afectats i afectades per clàusula terra. Reclamació extrajudicial i judicial. Àmplia i contrastada experiència en Jutjats i Tribunals.
  • Defensa dels drets dels afectats per clàusula terra que van signar acords amb renúncia a reclamar quantitats prèviament a Maig 2013, anàlisi i viabilitat d'aquestes reclamacions.
  • Negociació amb les entitats bancàries quan s'escau i en benefici i de conformitat amb els interessos dels nostres clients.
  • Procediments judicials íntegres tant a Primera Instància com a Segona Instància relatives a Clàusules Terra. Tribunal Suprem si fos el cas.
  • Reclamació de nul·litat de les clàusules terra establertes en préstecs hipotecaris per a Empreses. Devolució quantitats a favor d'aquestes Empreses en virtut al principi de devolució íntegra.
  • Estudi, anàlisi, reclamació extrajudicial, Diligències Preliminars i Interposició de Demandes per als afectats en Clàusules Terra Empresa.
  • Actuació professional en tot l'àmbit nacional davant els Jutjats i Tribunals.

L'equip de Sanahuja Miranda queda a la vostra disposició per informar-vos sobre qualsevol dubte

900 535 631
Estudi del cas sense compromís