Ignasi Vivés

Image

Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Màster en Dret de Família, ICAB

Especialització en Dret Administratiu

Especialització en jurisdicció de menors

Ignasi Vivés Usón (Barcelona 1981), Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), col·legiat en l’ICAB i exercint com advocat desde l’any 2005.

Desde l’inici de la meva carrerara profesional em vaig especialitzar en els assumptes relacionats amb la responsabilitat civil, com per exempl reclamacions per accidents de trànsit, danys en inmobles, negiligències profesionals, tot intervenint en les jurisdiccions civil, penal i administrativa.

Durant tota la meva carrera profesional m’he preocupat d’actualitzar els meus coneixaments, assistint assiduament a cursos, congresos i conferències relacionades amb la meva especialitat, destacant els següents:

  • Màster en Dret de Familia. ICAB (2005-2006)
  • Curs sobre la Jurisdicció de Menors. ICAB (2006-2007)
  • Curs sobre dret canònic. ICAB (2010)

Actualment continuo desenvolunpant la meva carrera com advocat especialista en Dret de Familia i successions, centrat gran part de la meva activitat profesional en els divorcis de mutu acord o contenciosos, demandes de modificació de mesures, execució de sentències per impagament, etc. En l’àmbit del dret de successions, assessoro al clients per planficar la successió hereditaria juntament amb el departament fiscal, i en l’àmbit judicial m’he especialitzat en les reclamacions de legítimes, herències i impugnacions de testaments.

Tanmateix, contribueixo activament en la publicació d’articles tècnics i d’opinió en diferents mitjants de premsa escrita i/o radiofònica generalistes o específics en l’àmbit jurídic.

Quedo a la vostra disposició.

Artículos de Ignasi Vivés