Entrevista RNE: Declaración de la renta 2015

Xavier Lopez VillaécijaSin categoríaLeave a Comment

DECLARACIÓ RENDA I PATRIMONI ANY 2015:

1.- Quan finalitza el període per a presentació de la declaració de RENDA del 2015?

El termini de la presentació de la DECLARACIÓ DE RENDA 2015 s’ha iniciat el 6 d’abril i finalitza el proper el 30 de juny de 2016.

2.- Respecte a l’esborrany de la declaració de RENDA que genera la pròpia Hisenda, és realment fiable o s’ha de revisar amb peus de plom?

Indubtablement, la nostre recomanació és que es revisi de manera rigorosa i amb detall, tot i que aparentment pugui semblar correcte, i amb independència de que el resultat sigui a tornar o a ingressar. 

S’ha de tenir molt present que aquest esborrany expedit per l’Administració no és vinculant, i per tant, l’únic responsable de la seva confirmació és el contribuent, ja que es considera que aquest dona per bones les dades que inclou.

Convé supervisar tant les dades econòmiques que conté l’esborrany, com les circumstàncies personals i familiars, i si poden existir deduccions i/o reduccions fiscals que siguin d’aplicació i que no estiguin contemplades; també, en sentit contrari, el contribuent ha d’informar-se sobre si efectivament són d’aplicació possibles deduccions i/o reduccions fiscals que constin a l’esborrany.

3.- En quins supòsits existeix obligació presentar la declaració de l’IMPOST SOBRE PATRIMONI?

A grans trets, la declaració de Patrimoni obliga a declarar el conjunt de bens i drets amb contingut econòmic dels que ostenta la propietat el contribuent a 31 de desembre; i es declara el valor net (és a dir, deduint les càrregues). 

A Catalunya l’import del mínim exempt és de 500 mil euros, a més de, entre altres, l’exempció de declarar l’habitatge habitual fins els 300 mil euros de valor.

4.- Existeix algun tipus de deducció fiscal d’IRPF dirigida als emprenedors?

Existeix la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació.

A grans trets, consisteix en una deducció del 20% de la inversió en accions de noves empreses, sobre una base màxima de 50 mil euros i, entre altres consideracions, solament és aplicable si la participació en el capital no supera el 40% del total i el Patrimoni de l’empresa no és superior a 400 mil euros.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *