Entrevista RNE: Modelo 720 de declaració sobre bens i drets situats a l’extranger

Xavier Lopez VillaécijaSin categoríaLeave a Comment

Entrevista a RNE Club 21 on parlem del trets generals del Model 720. Bàsicamnt exposem el següent: 

1.- En què consisteix el model 720?

El model 720 és una declaració informativa en la qual s’han de relacionar els béns i drets situats a l’estranger.

S’ha de presentar durant el mes de març i és uns dels principals instruments per intensificar les actuacions de prevenció i lluita contra el frau.

2.- Qui ha d’informar, sobre què s’ha d’informar concretament i a partir de quin import?

Tenen obligació d’informar tant les persones jurídiques, és a dir, les empreses, com les persones físiques, residents a territori espanyol.

I han d’informar sobre:

a) Comptes corrents obertes en entitats financeres situades a l’estranger.

b) Informació sobre accions, títols, valors representatius del capital de tot tipus d’entitats.

c) Aportar informació sobre Bens immobles i drets sobre bens immobles situats a l’estranger.

Val a dir que no existeix tal obligació sempre i quan el valor conjunt de cadascun dels elements, dintre de cada bloc, no superi els 50 mil euros.

3.- Per què genera tanta polèmica aquesta declaració?

En primer lloc, degut a que el seu esperit és dotar de major transparència al sistema, això genera intranquil·litat en segons quines persones, ja sigui per temes de por a la pèrdua de confidencialitat i secret, o ja sigui perquè no es pot acreditar l’origen de les rentes amb les quals s’ha obtingut aquests bens i drets.

També perquè resulta d’aplicació un règim sancionador duríssim, en cas de cometre irregularitats, fins i tot, relacionades amb meres qüestions formals.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *