Execució d’avals de quantitats anticipades

Fernando SanahujaDerecho bancarioLeave a Comment

cc_1

La situació immobiliària actual ens porta a atendre especialment les situacions de falta de lliurament dels immobles en construcció pels quals s’han abonat quantitats a compte del preu.

Hem de destacar els següents aspectes de la regulació de la Llei 57/1968, de 27de juliol, de quantitats anticipades a compte per a la construcció:

  • Producció del sinistre. Falta de lliurement de l’immoble per part del promotor en el termini establert al contracte. Falta de llicència de primera ocupació.
  • Clàusules abusives establertes a l’aval o a l’assegurança de fiançament de les quantitats anticipades (determinat termini d’execució o vigència, obligacions abusives de l’assegurat, etc.).
  • Drets irrenunciables de l’assegurat a la Llei 57/1968.
  • Motius de resolució de contracte de compravenda per falta de l’aval de fiançament de quantitats anticipades. Reclamació al promotor de les quantitats anticipades més interès legal.
  • Reclamació amistosa i judicial enfront de l’entitat asseguradora o bancària avaladora de les quantitats abonades a compte de l’adquisició de l’immoble en construcció.

Així mateix i atesa la situació concursal de gran part de les promotores constructores, els nostres serveis s’adapten a la realitat jurídica, dels quals s’ha de destacar: 

  • Personació en el concurs com a creditors. Presentació d’incidents concursals per a la resolució del contracte de compravenda o arres si escau. Defensa de la qualificació i valoració del crèdit del client.
  • Reclamació de les quantitats anticipades a la promotora en concurs, davant la companyia asseguradora o entitat bancària que garantís els pagaments efectuats a compte de l’immoble en construcció.
  • Reclamació amistosa i presentació de demanda davant la companyia asseguradora o l’entitat bancària que assegurava les quantitats fiançades.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *