Cristina Ruiz

Image

Llicenciada en Dret, Universitat de Barcelona

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Especialista en Dret de l’Assegurança i Responsabilitat Civil

Artículos de Cristina Ruiz